Em hãy kể tên một số mặt hàng nước ta bán ra nước ngoài và mua của nước ngoài.

Một số mặt hàng nước ta bán ra nước ngoài và mua của nước ngoài là...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số mặt hàng nước ta bán ra nước ngoài và mua của nước ngoài là:

- Mặt hàng bán ra: Khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, hàng thủ công nghiệp, nông sản, thủy sản.

- Mặt hàng mua vào: Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu.