Em hãy kể tên một số vật nuôi ở nước ta.

Một số vật nuôi ở nước ta là...

Lời giải

Em hãy kể tên một số vật nuôi ở nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số vật nuôi ở nước ta là: trau, bò, lợn, gà...