Em hãy lập chương trình thi nghi thức đội

Đề bài: Em hãy lập chương trình nghi thức đội.


Lời giải

Gợi ý:

Con xây dựng chương trình dựa trên các mục chính sau:

- Mục đích

- Phân công chuẩn bị

- Chương trình cụ thể.

Trả lời:


CHƯƠNG TRÌNH THI NGHI THỨC ĐỘI

 (Chi đội 5A, Trường Lê Hồng Phong)

   I. Mục đích

  - Kỉ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

  - Động viên các bạn Đội viên tham gia sinh hoạt tập thể.

  II. Phân công chuẩn bị

  - Ban giám khảo: Cô giáo chủ nhiệm lớp, chi đội trưởng, chi đội phó.

  - Dẫn chương trình: bạn Diệu Hiền.

  - Phổ biến nội dung cuộc thi: Chi đội trưởng.

  - Chọn đội viên tham gia thi: Các phân đội trưởng.

  - Chọn người tham gia cuộc thi của liên đội: Ban chỉ huy chi đội.

  - Đội trưởng đội tuyển của chi đội: Nguyễn Huy Hoàng (chi đội trưởng)

  III. Chương trình cụ thể:

  1. Họp chi Đội để phổ biến nội dung, phân công nhiệm vụ: Tiết sinh hoạt lớp trưa thứ sáu ngày 15/3/2013.

  2. Thi nghi thức Đội của chi đội: Chiều ngày 18/3/2013.

  - 14 giờ đến 11 giờ 10 phút: Tuyên bố lí do (chi đội trưởng).

  - 14 giờ 10 đến 15 giờ 30 phút: Thi nghi thức Đội (Chào cờ, tháo khăn quàng, thắt khăn quàng, đội hình đội ngũ, điều lệ Đội).

  - 16 giờ: Công bố kết quả, phát thưởng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”