Em hãy thuật lại một việc tốt mà em đã làm hay đã chứng kiến ở trường

Vào giờ chơi, em và bạn Minh cặp kè nhau đi dạo trước hành lang các lớp. Chợt, chúng em thấy bốn năm em nhỏ lớp một đang tụm lại làm gì đó chẳng biết.

Lời giải

   Dàn bài

   I. MỞ BÀI                                         

   Giới thiệu sự việc mà em đã làm.

   II. THÂN BÀI

   Diễn biến sự việc:

   -    Em và Minh đi dạo, gặp các em lớp một đang vẽ phấn lên tường.

   -    Em và Minh khuyên các em bôi đi.

   -    Em lấy giẻ nhúng nước lau phụ.

   -   Thầy hiệu trưởng khen ngợi hai đứa em.

   III. KẾT BÀI

   Làm được việc tốt thấy lòng sung sướng.

Bài làm tham khảo

   Hôm qua, em đã làm được một việc thầy hiệu trưởng rất hài lòng.

   Vào giờ chơi, em và bạn Minh cặp kè nhau đi dạo trước hành lang các lớp. Chợt, chúng em thấy bốn năm em nhỏ lớp một đang tụm lại làm gì đó chẳng biết. Nhìn ra thì hai em đang chăm chú vẽ hình bông hoa lên tường phòng học. Các em đứng ngoài cũng phụ hoạ theo. Em lấy phấn xanh, em lấy phấn vàng tô thêm vào ra chiều thích thú lắm.

   Thấy các em vui vẻ như thế, em cũng hơi đắn đo, nhưng rồi, em phải đến vỗ vai một đứa mà nói rằng:

   -   Tại sao các em vẽ lên tường? Làm dơ tường hết.

   Bạn Minh khuyên:

   -   Mấy em bôi đi, kẻo chút nữa cô rầy đấy!

   Các em nghe vậy, lật đật lấy bông phấn lau túi bụi mà có sạch đâu. Em mới lấy giẻ nhúng nước lau phụ.

   Đang lúc ấy thì thầy hiệu trưởng đủng đỉnh đi lại. Nghe em kể hết sự việc, thầy nói: “Các con thật xứng đáng là đàn anh của mấy em nhỏ”.

   Được khen, hai đứa em nhìn nhau mà lòng lâng lâng sung sướng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”