Em hãy viết đơn xin chuyển trường

Em làm đơn này xin được trình bày với thầy cô trong Ban giám hiệu một việc như sau:

Lời giải

Bài làm tham khảo

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

   Kính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

   Em tên là: Bùi Thu Tiến

   Sinh ngày: 15/5/1986

   Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

   Hiện em là học sinh lớp 4A của trường.

   Em làm đơn này xin được trình bày với thầy cô trong Ban giám hiệu một việc như sau:

   Hiện nay em đã học xong học kì I của năm học 2002-2003. Nay gia đình em chuyển về sống tại số nhà 50 phố Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.

   Vậy em làm đơn này xin phép Ban Giám hiệu cho em được chuyển trường để tiếp tục học tập.

   Em xin trân trọng cám ơn.

Ngày 29.12.2006

Người làm đơn 

 Bùi Thu Tiến