Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ?

Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đại đó đã cống hiến sức lực và tài năng cho đất nước. Vì dòng điện ngày mai. 168 người, trong đó có 11 công dân Liên Xô đã hi sinh tính mạng.

Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ?

Lời giải


GỢI Ý LÀM BÀI

Những số liệu trên đã thể hiện sự lao động hết mình, không quản khó khăn, gian khổ, dám hi sinh của những người công nhân, kĩ sư vì sự phát triển của đất nước. Để có được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay, chúng ta đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của những người con yêu nước. Không phải chỉ trong thời chiến mới có máu chảy mà ngay cả thời bình cũng vẫn còn những con người dũng cảm ấy. Họ không chỉ là người Việt Nam mà còn có cả những người anh em yêu đất nước Việt Nam.

Vì vậy, chúng ta cần trân trọng, kế thừa và phát huy những thành quả mà cha ông ta đã gây dựng nên để xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp, phát triển hơn nữa.