Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này?

Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này?

Lời giải

- Người ta phát hiện nhiều ngôi mộ không có của cải chôn theo, song lại có vài ngôi mộ được chôn theo công cụ, đồ trang sức.

- Điều này cho thấy, xã hội bấy giờ đã bắt đầu có sự phân hóa giàu - nghèo tuy chưa rõ nét.