Em suy nghĩ gì về việc máy bay Mĩ ném bom huỷ diệt trường học, bệnh viện ?

Máy bay Mĩ ném bom huỷ diệt trường học, bệnh viện là một hành động...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Máy bay Mĩ ném bom huỷ diệt trường học, bệnh viện là một hành động tàn ác, vô nhân tính. Chúng giết hại người Việt Nam không kể già trẻ, trai gái, những nơi tươi đẹp như trường học, bệnh viện - những nơi để dạy học, chữa bệnh chúng cũng không tha mà thẳng tay giết hại. Điều này đã chứng tỏ tính phi nghĩa của cuộc chiến tranh của Mĩ tại Việt Nam