Gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè nặng lên tầng lớp nào?

Gánh nặng cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp nào?

Lời giải

Gánh nặng cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp nhân dân lao động: nông dân, công nhân, thợ thủ công, thương nhân,…