Ghi lại biên bản cuộc họp tổ, lớp hoặc chi đội.


Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội

Lời giải

Lớp 5A Trường Tiểu học            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Nguyễn Nghiêm                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                             BIÊN BẢN HỌP LỚP

   

1. Thời gian địa điểm họp

   - Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2017.

   - Địa điểm: Lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm.

2. Thành phần tham dự

   - Cô giáo: Phạm Thị Ngọc Diệp (chủ nhiệm lớp).

   - Toàn thể các bạn học sinh lớp 5A.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

   - Chủ toạ: Nguyễn Ngọc Duy (lớp trưởng)

   - Thư ký: Phan Quỳnh Thư

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

   a) Bạn Duy phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

   b) Thảo luận

   - Bạn Thuý Diễm: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

   - Bạn Thanh Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

   - Bạn Nam Đức và bạn Nam Thuật nhận dán lại các khẩu hiệu và sửa soạn lại các lọ hoa trên tường.

   - Bạn Hà nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

   - Bạn Mai Hạ yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

   - Bạn Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

   c) Kết luận của cuộc họp

   - Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

   - Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

   - Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi...

   Cuộc họp kết thúc vảo lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư ký                                                                                     Chủ toạ

Phan Quỳnh Thư                                                                          Nguyễn Ngọc Duy