Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12 SGK hãy cho biết các hướng bay

Đề bài

a) Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12 SGK hãy cho biết các hướng bay từ:

- Hà Nội đến Viêng Chăn.

- Hà Nội đến Gia-các-ta.

- Hà Nội đến Ma-ni-la.

- Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc.

- Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la.

- Ma-ni-la đến Băng Cốc.

b)  Hãy ghi toạ độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12 SGK.

c)  Tìm trên bản đồ hình 12 SGK các điểm có toạ độ địa lí: 

d) Quan sát hình 13, cho biết các hướng đi từ điểm O đến các điểm A, B, C,  D.

Hình 12. Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á

Hình 13. Bản đồ khu vực Đông Bắc Á

Lời giải

a) Các hướng bay là:

-    Hà Nội đến Viêng Chăn: hướng Tây Nam.

-    Hà Nội đến Gia-các-ta: hướng Nam.

-    Hà Nội đến Ma-ni-la: hướng Đông Nam.

-    Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc: hướng Bắc.

-    Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la: hướng Đông Bắc.

-    Ma-ni-la đến Băng Cốc: hướng Tây.

b) Toạ độ địa lí của các điểm A, B, C là:

A (130°Đ và 10°B)  

B (110°Đ và 10°B)

C (130°Đ và 0°).                     

c) Trên hình 12 các điểm có toạ độ địa lí đã cho là điểm E và Đ

E (140°Đ và 0°);

Đ (120°Đ và 10°N) 

d) Các em cần lưu ý các kinh, vĩ tuyến ở hình 13 (trang 17 SGK) không phải là những đường thẳng mà là những đường cong. Để xác định hướng đi từ 0 đến A, B, C, D ta phải dựa vào các kinh, vĩ tuyến:

- Chiều mũi tên hướng lên trên của đường kinh tuyến là hướng Bắc, mũi tên hướng xuống dưới là hướng Nam.

- Chiều mũi tên hướng sang phải phải của đường vĩ tuyến là hướng Đông, chiều mũi tến hướng sang trái của đường vĩ tuyến là hướng Tây.

Kết quả: hướng từ

-    O đến A là hướng Bắc.

-    O đến B là hướng Đông.

-    O đến c là hướng Nam.

-    O đến D là hướng Tây.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”