Giải bài 1,2,3,4,5 trang 98 SBT Sinh học 6

Câu 1

Thực vật góp phần quan trọng trong việc hạn chế

A. nạn ngập lụt, xói lở bờ sông, xói lở bờ biển.

B. xói mòn nguồn nước ngầm, mất đất.

C. ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông.

D. cả A, B, C.


Lời giải

Thực vật góp phần quan trọng trong việc hạn chế

+ Nạn ngập lụt, xói lở bờ sông, xói lở bờ biển.

+ Xói mòn nguồn nước ngầm, mất đất.

+ Ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông.

Chọn D

Câu 2

Vai trò của các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra

A. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng.

B. cung cấp nguyên liệu làm thuốc.

C. cung cấp thức ăn cho động vật và người.

D. cả A, B và C.

Chọn D

Câu 3

Vì sao nói: Thực vật có tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường?

A. Lá cây ngăn bụi và khói độc làm không khí trong sạch.

B. Một số cây tiết ra các chất có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh.

C. Thực vật làm ổn định lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

D. Cả A, B và C..

Chọn D

Câu 4

Nhờ đâu mà thực vật có khả năng giữ đất, chống xói mòn ?

A. Nhờ bộ rễ cây có tác dụng giữ đất.

B. Nhờ thân và lá cây cản bớt sức nước chảy khi mưa lớn.

C. Cả A và B.

D. Cả A và B đều không đúng.

Chọn C

Câu 5

Có thể dùng biện pháp sinh học nào đế góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường không khí ? Vỉ sao ?

A. Cần phải trồng nhiều cây xanh vì lá cây có tác dụng ngăn bụi.

B. Cần phải trồng nhiều cây có chất tiết có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh.

C. Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường khi trời nắng.

D. Cả A, B và C.

Chọn D