Giải bài 1 trang 14 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 5.3 SGK, gọi tên và nêu chức năng từng bộ phận của kính hiển vi.

Lời giải

STT

Tên bộ phận

  Chức năng

 

1

Thị kính, có ghi độ phóng đại.

Phóng to vật cần quan sát.

2

Đĩa quay gắn các vật kính.

Gắn các vật kính có độ phóng đại khác nhau.

3

Vật kính, có ghi độ phóng đại.

Phóng to vật cần quan sát.

4

Bàn kính, có kẹp giữ

Là nơi đặt tiêu bản để quan sát.

5

Gương phản chiếu ánh sáng.

Tập trung ánh sáng vào vật mẫu

6

Chân kính.

Giá đỡ cho phần thân kính.

7

Ốc nhỏ.

Điều chỉnh để nhìn vật mẫu rõ nhất.

8

Ốc to.

Điều chỉnh để nhìn thấy vật cần quan sát.