Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 6

Quan sát môi trường xung quanh, tìm 5 ví dụ về vật không sống và 5 ví dụ về vật sống. Nêu những điểm khác nhau giữa vật sống với vật không sống.

Lời giải

- Ví dụ về vật không sống : hòn đá, cái bàn, quyển sách, cái bút, viên phấn...

- Ví dụ về vật sống : con chim, con cá, cây lúa, cây hoa hồng, nấm rơm...

- Vật sống với vật không sống có những điểm khác nhau cơ bản sau :

+ Vật sống có sự trao đổi chất với môi trường thì mới tồn tại được (chúng lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài). Vật không sống không có sự trao đổi chất với môi trường.

+ Vật sống có sự lớn lên và đến một thời kì nhất định thì sinh sản. Vật không sống không lớn lên, không sinh sản.