Giải bài 1 trang 58 SBT Sinh học 6

- Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả? Có mấy nhóm quả chính?- Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ về sự phân chia các loại quả và ghi rõ đặc điểm chính của từng loại quả đó.

Lời giải

- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để phân chia các loại quả. Có hai nhóm quả chính: quả khô và quả thịt.

- Trình bày dưới dạng sơ đồ:

Quả khô

Khi chín vỏ quả khô, mỏng, cứng

Quả thịt

Khi chín vỏ quả mềm, dày, chứa thịt quả

Quả khô nẻ

Khi chín vỏ quả tự nứt, tách thành các mảnh vỏ.

(quả cải, quả đậu, quả bông...)

Quả khô không nẻ

Khi chín vỏ quả không tự nứt.

(quả mùi, quả chò, quả bồ kết...)

Quả mọng

Quả gồm toàn thịt quả nạc hoặc mọng nước.

(quả chuối, quả cà chua, quả dưa hấu...)

Quả hạch

Quả có hạch cứng bọc lấy hạt.

(quả mơ, quả mận, quả táo ta...)