Giải bài 1 trang 93 SBT Sinh học 6

Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.

Lời giải

Có thể thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên như sau :

STT

Vai trò của thực vật trong thiên nhiên

Hậu quả xảy ra nếu không có thực vật

1

Nhờ quá trình quang hợp, thực vật góp phần ổn định lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

Khí ôxi giảm, khí cacbônic tăng làm ảnh hưởng đến hô hấp của người và động vật, làm ô nhiễm môi trường.

2

Nhờ lá cây có khả năng ngăn bụi và khí thải độc hại do sản xuất và giao thông gây ra ; một số cây tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh làm giảm ô nhiễm môi trường.

- Lượng khí cacbônic tăng góp phần làm tăng nhiệt độ môi trường.

- Không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

3

Nhờ tác dụng của tán cây cản bớt ánh sáng và gió nên khí hậu được mát mẻ do nhiệt độ giảm, lượng mưa tăng góp phần điều hoà khí hậu.

Khí hậu nóng, khô làm nhiệt độ trái đất tăng lên.

4

Hạn chế ngập lụt, hạn hán. Bảo vệ nguồn nước ngầm.

- Gây ngập lụt.

- Mất nguồn nước ngầm, gây hạn hán.

5

Bộ rễ cây có tác dụng giữ đất ; thân cây và tán lá cản bớt dòng chảy của lượng nước mưa, đất không bị rửa trôi nên giữ đất, chống được xói mòn, sụt lở.

Đất mặt bị rửa trôi, chất đất màu mỡ bị mất làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.