Giải bài 10 trang 64 SBT Sinh học 6

Đề bài

Đọc thông tin 1 trang 120 SGK giải thích :

- Vì sao cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng ?

- Vì sao ở trên đồi trống, lá cây thường có lông hoặc sáp phủ ngoài ?

- Vì sao cây mọc trong rừng rậm hay trong thung lũng thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn ?

Lời giải

- Cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng vì rễ ăn sâu mới tìm được nguồn nước ; rễ mọc nông nhưng lan rộng mới hút được sương đêm.

- Ở trên đồi trống lá cây thường có lông hoặc sáp phủ ngoài có tác dụng giảm bớt sự thoát hơi nước.

- Cây mọc trong rừng rậm hay trong thung lũng thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn, vì :

Trong rừng rậm ánh sáng rất khó lọt được xuống thấp nên cây thường vươn cao, cành tập trung ở ngọn để hứng ánh sáng ở tầng trên thực hiện chức năng quang hợp.