Giải bài 10 trang 81 SBT Sinh học 6

Đề bài

- Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ?

- Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt.

Lời giải

- Cây trồng khác cây dại ở chính những bộ phận của cây mà con người sử dụng.

Ví dụ : hoa hồng dại và hoa hồng. Do con người có nhu cầu sử dụng bông hoa hồng nên đã chọn lọc, cải tạo ra rất nhiều loài hoa hồng có bông to, đẹp, nhiều cánh, có hương thơm.

Còn đối với cây táo, con người sử dụng chủ yếu là quả nén đã tạo ra rất nhiều giống táo sai quả, quả to, ngọt, thơm...

(Cần tìm thêm những ví dụ con người sử dụng thân cây. rẻ cây, lá cây, hạt)

- Do nhu cầu của con người mà tạo nên sự khác nhau giữa cây dại và cây trồng.

- Kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt (Kể những cây ăn quả ở địa phương em).