Giải bài 11,12,13,14,15 trang 100 SBT Sinh học 6

Câu 11

Nguyên nhân khiến cho sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam giảm sút là

A. các loài cây có giá trị kinh tế bị khai thác kiệt quệ.

B. do môi trường sống bị tàn phá.

C. do diện tích rừng bị thu hẹp.

D. cả A, B và C.


Lời giải

Nguyên nhân khiến cho sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam  giảm sút là : các loài cây có giá trị kinh tế bị khai thác kiệt quệ; do môi trường sống bị tàn phá;  do diện tích rừng bị thu hẹp….

Chọn D

Câu 12

Nhờ tác dụng..........., ........., thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hoà khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

A. cản bớt ánh sáng.

B. cản tốc độ gió.

C. cân bằng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

D. cả A và B.

Chọn D

Câu 13

Những nơi có nhiều cây cối như ở vùng rừng núi thường có không khí trong lành vì ................  có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường.

A. rễ cây.                        B. thân cây.

C. lá cây.                        D. cày..

Chọn C

Câu 14

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có................., nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

A. hệ rễ giữ đất.

B. tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.

C. rễ, thân, lá cấu tạo đa dạng.

D. cả A và B.

Chọn D

Câu 15

Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng ................. trong các môi trường sống tự nhiên.

A. số lượng loài thực vật quý hiếm.

B. số lượng loài và cá thể của loài.

C. số lượng loài.

D. số cá thể của loài.

Chọn B