Giải bài 11,12,13,14,15 trang 111 SBT Sinh học 6

Câu 11

Địa y là một sinh vật đặc biệt vì địa y

A. không phải là thực vật, không phải là động vật, không phải là nấm.

B. gồm tảo và nấm cộng sinh.

C. chỉ mọc bám trên các thân cây gỗ

D. có nhiều hình dạng như: hình vảy, hình cành, cũng có khi như búi sợi.


Lời giải

Địa y là một sinh vật đặc biệt vì địa y gồm tảo và nấm cộng sinh.

Chọn B

Câu 12

Vai trò của địa y là

A. phân huỷ đá thành đất, khi chết là nguồn cung cấp thức ăn cho thực vật.

B. là nguyên liệu chế rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.

C. một số là nguồn thức ăn chủ yếu cho các loài hươu ở Bắc Cực.

D. cả A, B và C.

Chọn D

Câu 13

Bạn nào sau đây phân loại không đúng các cây đã quan sát được khi đi tham quan thiên nhiên ?

A. Bạn Minh: cây trắc bách diệp thuộc ngành Hạt trần.

B. Bạn Hằng: cây si thuộc ngành Hạt kín, lớp Hai lá mầm.

C. Bạn Vũ: cây tre thuộc ngành Hạt trần.

D. Bạn Lan: cây bòng bong thuộc ngành Quyết.

Chọn C

Câu 14

Bạn nào sau đây phát biểu không đúng khi nhận diện các cây Hai lá mầm trong khi đi tham quan thiên nhiên ?

A. Bạn Tuấn : cây Hai lá mầm có gân lá hình mạng.

B. Bạn Tùng : thân cây Hai lá mầm đều là thân gỗ.

C. Bạn Hồng : rễ cây Hai lá mầm là rễ cọc.

D. Bạn Oanh : hoa cây Hai lá mầm thường có 4 hoặc 5 cánh.

Chọn B

Câu 15

Đê nhận biết các cây thuộc dương xỉ ngoài thiên nhiên, em xác định xem bạn nào trả lời đúng nhất ?

A. Bạn Hải: nếu có thân rễ đấy là những cây thuộc dương xỉ.

B. Bạn An: nếu cây không có hoa chắc chắn là những cây thuộc dương xỉ.

C. Bạn Ngọc: nếu ở đầu lá non của cây cuộn lại thì đó mới là những cây thuộc dương xỉ.

D. Bạn Mai: không phải, những cây thuộc dương xỉ phải sinh sản bằng bào tử.

Chọn C