Giải bài 11 trang 108 SBT Sinh học 6

Vì sao nói: Địa y là một dạng sống đặc biệt?

Lời giải

Nói địa y là một dạng sống đặc biệt, vì địa y được hình thành do cộng sinh giữa một số loại tảo và nấm.