Giải bài 14 trang 108 SBT Sinh học 6

Em hãy ghi lại những điều em thu hoạch được sau khi đi tham quan thiên nhiên- Địa điểm tham quan.- Kết quả quan sát.

Lời giải

STT

Tên những cây thường gọi

Môi trường sống (địa hình, đất đai, nắng gió, độ ẩm...)

Đặc điểm hình thái của cây (thân, lá, hoa, quả)

Nhóm thực vật

Nhận xét

1

Cây thông

Đồi núi; thường có nắng gió; độ ẩm thấp…

Thân gỗ; lá hình kim; chưa có hoa quả; có nón đực, nón cái. Hạt nằm trên lá noãn hở.

Ngành Hạt trần

Thường trồng trên đồi, thành rừng thông. Có nhiều công dụng: lấy gỗ, lấy nhựa, làm sạch môi trường (diệt khuẩn cao).

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6