Giải bài 14 trang 98 SBT Sinh học 6

- Đa dạng của thực vật là gì ?- Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Lời giải

- Đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thê của loài và môi trường sống của chúng.

- Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do khai thác quá mức.