Giải bài 15 trang 98 SBT Sinh học 6

Đề bài

- Nêu những nguyên nhân khiến cho đa dạng của thực vật ở Việt Nam bị giảm sút.

- Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ?

Lời giải

- Những nguyên nhân khiến cho đa dạng của thực vật ở Việt Nam bị giảm sút:

Nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi, cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống của con người.

- Cần phải có các biện pháp để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam :

+ Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

+ Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

+ Xây dựng các vườn thực vật, vườn Quốc gia, các khu bảo tồn... để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.

+ Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt.

+ Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.