Giải bài 16,17,18,19,20 trang 112 SBT Sinh học 6

Câu 16

Các bạn quan sát cây tầm gửi khi đi tham quan thiên nhiên. Em hãy phát hiện điều gì không đúng trong các lòi phát biểu sau đây về cây tầm gửi:

A. Cây tầm gửi là thực vật sống bán kí sinh.

B. Cây tầm gửi thuộc ngành Hạt kín.

C. Cây tầm gửi có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

D. Cây tầm gửi không có diệp lục.


Lời giải

Phát biểu sai C: Cây tầm gửi có diệp lục.

Chọn D

Câu 17

Vi khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong đời sống con người : chúng...................... các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng, do đó bảo đảm được sự tuần hoàn nguồn vật chất trong tự nhiên ; vi khuẩn góp phần hình thành than đá, dầu lửa.

A. tổng hợp.                  B. phân huỷ.

C. sản sinh.                   D. tạo ra.

Chọn B

Câu 18

Xác động vật, thực vật chết rơi xuống đất được .................. ở trong đất phân huỷ thành mùn rồi thành muối khoáng cung cấp cho cây sử dụng để chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cơ thể.

A. vi khuẩn.                   B. nấm.

c. địa y.                          D. tảo. 

Chọn A

Câu 19

Cơ thể nấm gồm những sợi không màu, một số ít có cấu tạo đơn bào (nấm men).

Nhiều nấm có cơ quan sinh sản là mũ nấm. Có những nấm lớn nhưng cũng có những nấm rất bé phải nhìn qua kính hiển vi mới thấy rõ.

Nấm sinh sản chủ yếu bằng ...................

A. mũ nấm.

B. sợi nấm.

c. bào tử.

Dcách phân đôi tế bào.

Chọn C

Câu 20

Địa y là dạng sinh vật đặc biệt ................... thường sống bám trên thân các cây gỗ hoặc trên đá. Địa y đóng vai trò trong việc tạo thành đất và cũng có giá trị kinh tế.

A. gồm tảo và nấm cộng sinh

B. vì cấu tạo địa y gồm những sợi nấm chằng chịt không màu

C. gồm vi khuản và nấm cộng sinh

D. vì cấu tạo địa y gồm những tế bào tảo màu xanh

Chọn A