Giải bài 2 trang 106 SBT Sinh học 6

Hãy lập bảng so sánh về vai trò của Vi khuẩn và địa y.

Lời giải

Bảng so sánh vai trò của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.

Vai trò

Vi khuẩn

Nấm

Địa y

Có lợi

-Phân huỷ chất hữu cơ thành muối khoáng cho cây sử dụng.

-Vai trò trong việc hình thành than đá, dầu lửa.

-Vai trò trong nông nghiệp (cố định đạm).

-Gây hiện tượng lên men dùng chế biến thực phẩm (muối dưa cà, làm giấm, sữa chua...).

-Vai trò trong công nghệ sinh học: tổng hợp prôtêin, vitamin B12, axit glutamic, làm sạch nguồn nước thải...

-Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ.

-Sản xuất rượu, bia, chế biến một số thực phẩm, làm men nở bột mì.

-Làm thức ăn.

-Làm thuốc

-Có vai trò "tiên phong mở đường" ở những vùng đất mới khô cằn, chúng phân huỷ đá thành đất và khi chết đi tạo thành một lớp mùn làm thức ăn cho thực vật đến sau.

-Là thức ăn chủ yếu cho hươu ở Bắc Cực.

-Dùng chế rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, thuốc.

Gây hại

-Vi khuẩn kí sinh gây bệnh cho người, động và thực vật.

-Vi khuẩn hoại sinh làm ôi thiu thức ăn.

-Góp phần làm ô nhiễm môi trường (gây hôi thối do làm thối rữa xác động, thực vật).

-Nấm kí sinh gây bệnh cho người, động và thực vật.

-Các bào tử của nấm mốc rơi vào nơi có điều kiện thuận lợi làm hỏng thức ăn, đồ uống, các đồ dùng..

-Một số nấm rất độc cho người và động vật.