Giải bài 2 trang 107 SBT Sinh học 6

Đề bài

Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Phân biệt vi khuẩn kí sinh với vi khuẩn hoại sinh?

Vi khuẩn gây chua khi muối dưa, cà, làm giấm là vi khuẩn kí sinh hay hoại sinh?

Lời giải

- Vi khuẩn dinh dưỡng bằng hình thức dị dưỡng vì hầu hết vi khuẩn không màu, không có chất diệp lục nên không tự chế tao được chất hữu cơ, chúng sống bằng chất hữu cơ do phân huỷ xác động, thực vật hoặc sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác.

- Phân biệt vi khuẩn kí sinh với vi khuẩn hoại sinh :

Vi khuẩn hoại sinh là những vi khuẩn sống bằng chất hữu cơ do phân huỷ xác động và thực vật.

Vi khuẩn kí sinh là những vi khuẩn sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác.

- Vi khuẩn gây chua khi muối dưa cà, làm giấm là vi khuẩn hoại sinh.