Giải bài 2 trang 12 SBT Sinh học 6

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Lời giải

- Sự giống nhau: tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín đều có các thành phần: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, không bào và nhân.

- Sự khác nhau:

Tế bào biểu bì vảy hành

Té bào thịt quả cà chua chín

- Hình nhiều cạnh.

- Kích thước nhỏ, chiều dài lớn hơn chiều rộng.

- Các tế bào không tách rời nhau, những tế bào cạnh nhau được thông với nhau nhờ sợi liên bào

- Hình trứng hoặc hình cầu.

- Kích thước lớn, chiều dài và chiều rộng tương đương nhau.

- Các tế bào tách rời nhau.