Giải bài 2 trang 14 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 7.5 SGK, nhận xét về cấu tạo, hình dạng tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau

Lời giải

- Các tế bào của cùng một loại mô có hình dạng, cấu tạo giống nhau.

- Các tế bào ở các loại mô khác nhau có hình dạng, cấu tạo khác nhau.