Giải bài 2 trang 4 SBT Sinh học 6

Kể tên một số sinh vật có ích và một số sinh vật có hại.Người ta dựa vào những đặc điểm nào để phân chia sinh vật thành những nhóm lớn ? Hãy kể tên những nhóm sinh vật đó.

Lời giải

Con gà, con cá... cung cấp thức ăn; con ngựa, con trâu... cung cấp sức kéo cho con người.

- Các sinh vật có hại như : châu chấu, chim, sâu... phá hại mùa màng ; virut H1N1 gây bệnh cho người ; vi khuẩn kí sinh gây bệnh cho người và động vật.

- Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú, người ta đã nghiên cứu chúng và phân chúng thành các nhóm lớn dựa trên các đặc điểm về hình dạng, cấu tạo cơ thể, các hoạt động sống khác nhau của chúng.

- Sinh vật được chia thành các nhóm lớn: Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật...