Giải bài 2 trang 50 SBT Sinh học 6

Em hãy quan sát từng hoa trong hình 29.1 SGK, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản chủ yếu nào rồi xếp chúng vào nhóm thích hợp (bằng cách dùng dấu (+) điền vào vị trí đúng).

Lời giải

Hoa số

Tên hoa

Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

Thuộc nhóm hoa

Nhị

Nhuỵ

1

Hoa dưa chuột

 

+

Hoa đơn tính (hoa cái)

2

Hoa dưa chuột

+

 

Hoa đơn tính (hoa đực)

3

Hoa cải

+

+

Hoa lưỡng tính

4

Hoa bưởi

+

+

Hoa lưỡng tính

5

Hoa liễu

+

 

Hoa đơn tính (hoa đực)

6

Hoa liễu

 

+

Hoa đơn tính (hoa cái)

7

Hoa cây khoai tây

+

+

Hoa lưỡng tính

8

Hoa táo tây

+

+

Hoa lưỡng tính