Giải bài 2 trang 52 SBT Sinh học 6

Em hãy liệt kê vào bảng dưới đây, những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết.

Đặc điểm

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Hoa thụ phấn nhờ gió

Bao hoa

 

 

Nhị hoa

 

 

Nhuỵ hoa

 

 

Đặc điểm khác

 

 

Lời giải

Những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió:

Đặc điểm

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Hoa thụ phấn nhờ gió

Bao hoa

Đầy đủ hoặc có cấu tạo phức tạp, thường có màu sắc sặc sỡ.

Đơn giản hoặc tiêu biến, không có màu sặc sỡ.

Nhị hoa

Có hạt phấn to, có gai hoặc có chất dính.

Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn rất nhiều, nhỏ, nhẹ và trơn.

Nhuỵ hoa

Đầu nhuỵ thường có chất dính.

Đầu nhuỵ dài, bề mặt tiếp xúc lớn, thường có lông quét.

Đặc điểm khác

- Thường có hương thơm, mật ngọt.

- Hoa mọc ở đầu cành hoặc nách lá.

- Hoa không có mùi thơm, không có mật ngọt.

- Hoa thường mọc ở ngọn cây hoặc đầu cành.