Giải bài 2 trang 72 SBT Sinh học 6

Nêu vai trò của tảo trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.

Lời giải

- Tảo góp phần cung cấp ôxi giúp sự hô hấp của các động vật sống trong môi trường nước.

- Tảo là nguồn thức ăn cho động vật và cho người.

- Tảo dùng làm phân bón, làm thuốc, làm nguyên liệu trong công nghiệp.

- Một số tảo gây hại : Gây hiện tượng "nước nở hoa” làm nước bị nhiễm bẩn ; tảo xoắn, tảo vòng quấn lấy gốc lúa làm lúa khó đẻ nhánh.