Giải bài 2 trang 77 SBT Sinh học 6

Nêu những món ăn được chế biến từ rau câu. Ở vùng biển người ta có thể dùng nguyên liệu gì để làm phân bón ?

Lời giải

- Những món ăn được chế biến từ rau câu như : nộm rau cậu, thạch trắng chế biến từ rau câu...

- Ở vùng biển, người ta thường vớt rong mơ để làm phân bón.