Giải bài 21,22,23,24,25 trang 86 SBT Sinh học 6

Câu 21

Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ phát triển được ở môi trường.........................

A. khô, nóng.

B. ẩm ướt.

C. nước

D. có nhiệt độ thấp.


Lời giải

Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt

Chọn B 

Câu 22

Dương xỉ thuộc nhóm Quyết. Chúng sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản      

A. sau quá trình thụ tinh.

B. trước quá trình thụ tinh.                                                                                        

C. sau quá trình thụ phấn.

D. trước quá trình thụ phấn.

Chọn A

Câu 23

Cây thông thuộc Hạt trần. Chúng sinh sản bằng ................. Chúng chưa có hoa và quả.

A. bào tử.

B. nguyên tản.

C. hạt nằm trong quả.

D. hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

Chọn D

Câu 24

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Có các đặc điểm :

Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dãn phát triển.

Có hoa, quả. Hạt .............. là một ưu thế của các cây Hạt kín.

Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

A. nằm trong quả.

B. nằm lộ trên các lá noãn hở.

C. nằm trên các lá noãn.

D. nằm trong bầu nhuỵ..

Chọn A

Câu 25

Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp : lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở ..................; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân.

A. cấu tạo của hoa.

B. cấu tạo của lá.

C. số lá mầm của phôi.

D. bộ phận chứa chất dinh dưỡng dự trữ ở phôi.

Chọn C