Giải bài 3 trang 108 SBT Sinh học 6

Kể tên một số vi khuẩn, virut gây bệnh cho người và động vật.

Lời giải

Kể tên một số vi khuẩn, virut gây bệnh cho người và động vật.

(Ngoài SGK ra, em cần tham khảo thêm sách báo để có kiến thức thực tế về tác hại của vi khuẩn, virut giúp các em bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng).

Dưới đây là một số ví dụ về vi khuẩn, virut gây bệnh.

- Vi khuẩn gây bệnh : vi khuẩn gây bệnh tả ở gà, bệnh than ở cừu, phẩy khuẩn gây tiêu chảy ở người, vi khuẩn gây bệnh răng miệng.

- Virut gây bệnh : virut HIV, virut viêm gan B, virut gây bệnh tay chân miệng, virut cúm A H1N1, cúm gia cầm, cúm heo. Virut gây bệnh đầu vàng trên tôm sú, virut gây xoăn lá cà chua....