Giải bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6

Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao?

Lời giải

- Không phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút.

- Rễ của các cây mọc trong nước không có lông hút vì nước và muối khoáng hoà tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì của rễ, thậm chí cả thân và lá. Ví dụ : cây bèo tấm, cây bèo tây.