Giải bài 3 trang 30 SBT Sinh học 6

Quan sát sơ đồ cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non (hình 15 SGK), hoàn thành bảng dưới đây:

Lời giải

Các bộ phận của thân non

Chức năng của từng bộ phận

Vỏ

Biểu bì

- Bảo vệ các bộ phận ở bên trong, dự trữ và tham gia quang họp.

Thịt vỏ

Trụ giữa

Một vòng bó mạch gồm mạch rây và mạch gỗ

-   Vận chuyển chất hữu cơ, nước và muối khoáng.

-  Chứa chất dự trữ.