Giải bài 3 trang 35 SBT Sinh học 6

Đề bài

Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?

Lời giải

Để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ta cần làm thí nghiệm sau:

- Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối trong 2 ngày. Sau đó, dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả 2 mặt. Đem chậu cây đó để ra chỗ có nắng gắt (hoặc để dưới ánh sáng của bóng điện 500W) 4-6 giờ.

- Ngắt chiếc lá đó, bỏ băng giấy đen, cho vào cồn 90° đun sôi cách thuỷ để tẩy hết chất diệp lục của lá, rồi rửa sạch trong cốc nước ấm.

- Cho chiếc lá trên vào cốc đựng thuốc thử tinh bột (dung dịch iôt loãng), ta thu được kết quả :

+ Phần lá bị bịt băng đen có màu vàng (chứng tỏ không có tinh bột).

+ Phần lá không bị bịt băng đen có màu xanh tím (chứng tỏ có tinh bột).

- Kết luận: Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.