Giải bài 3 trang 47 SBT Sinh học 6

Đề bài

Hãy tìm một số ví dụ về khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của các loài cây.

Lời giải

Một số ví dụ về khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên:

- Sinh sản bằng thân củ: khoai tây...

- Sinh sản bằng rễ củ: khoai lang, thược dược...

- Sinh sản bằng thân rễ: củ gấu, gừng, nghệ...

- Sinh sản bằng lá: thuốc bỏng, sống đời...

- Sinh sản bằng thân bò: rau má, dâu tây...