Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 SGK và quan sát trong thực tế đời sống, trả lời các câu hỏi sau :

- Kể tên một số cây sống ở đồng bằng, đồi núi, ao hồ, sa mạc.

- Kể tên một số cây gỗ sống lâu năm, một số cây nhỏ bé, thân mềm yếu.

- Hãy nêu đặc điểm chung của giới Thực vật.

Lời giải

- Một số cây sống ở đồng bằng như ngô, lúa, đậu, đa, xoài, mít...

+ Sống ớ đồi núi như chè, cao su, lim...

+ Sống ở ao hồ như sen, súng, rau muống..

+ Sống ở sa mạc như xương rồng, cỏ lạc đà, chà là...

- Một số cây gỗ sống làu năm như cây chò, cây xà cừ, cây phi lao, cây mít... Một số cây nhỏ bé, thân mềm yếu như cây bèo tấm, cây rêu, cây rau bợ, cây rau mùi...

- Đặc điểm chung của giới Thực vật : thực vật rất đa dạng và phong phú, có khả năng tự tổng hợp được chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển, phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.