Giải bài 3 trang 95 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 47.1, hình 47.2 SGK, hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc (hình 47.1B) khi có mưa. Tại sao?

Lời giải

- Trên đồi trọc không có cây cối che phủ.

- Khi có mưa (nhất là khi mưa to) do không có Cây nên nước mưa trực tiếp chảy xối xả xuống mặt đất trên đồi làm :

+ Cuốn trôi lớp đất màu mỡ trên mặt.

+ Do không có rễ cây giữ đất nên khi có mưa lớn, đất trên các đồi trọc theo dòng nước trôi xuống gây xói mòn.