Giải bài 4 trang 13 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát: Sơ đồ "Sự lớn lên của tế bào" và trả lời các câu hỏi sau :

- Tế bào lớn lên như thế nào ?

- Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được ?

- Tế bào lớn lên có tác dụng gì đối với cây ?

Kết quả hình ảnh cho Sơ đồ

Tế bào mới hình thành   Tế bào đang lớn lên     Tế bào trưởng thành

                       Sơ đồ sự lớn lên của tế bào

Lời giải

- Tế bào non có kích thước nhỏ, sau đó to dần lên đến một kích thước nhất định ở tế bào trưởng thành. Quá trình lớn lên của tế bào diễn ra như sau:

+ Sự lớn lên của vách tế bào, màng nguyên sinh, chất tế bào.

+ Không bào: tế bào non thì không bào nhỏ, nhiều; tế bào trưởng thành có không bào lớn chứa đầy dịch tế bào.

- Tế bào lớn lên được là nhờ quá trình trao đổi chất.

- Tế bào lớn lên có tác dụng làm cho cơ thể thực vật lớn lên.