Giải bài 4 trang 46 SBT Sinh học 6

Đề bài

Giâm cành và chiết cành khác nhau cơ bản ở điểm nào? Con người thường chiết cành, giâm cành với những nhóm cây nào?

Lời giải

- Điểm khác nhau cơ bản giữa giâm cành và chiết cành:

+ Giâm cành là tách một đoạn thân hay một đoạn cành của cây mẹ cắm xuống đất cho ra rễ để phát triển thành một cây mới.

+ Chiết cành là tạo điều kiện để cành chiết ra rễ từ trên cây mẹ rồi mới tách khỏi cây mẹ đem trồng thành cây mới.

- Con người thường chiết cành, giâm cành với những nhóm cây có đặc điểm khác nhau:

+ Thường giâm cành với những loại cây mà cành có khả năng ra rễ phụ nhanh, ví dụ: khoai lang, rau muống, sắn, dâu tằm, mía...

+ Những cây thường được trồng bằng cách chiết cành : cam, chanh, bưởi, hồng xiêm, nhãn... những cây này rất chậm ra rễ phụ.