Giải bài 4 trang 5 SBT Sinh học 6

Quan sát các cây cối xung quanh trường và vườn nhà em. Hãy trả lời các câu hỏi sau.- Có phải tất cả thực vật đều có hoa ?- Có phải tất cả thực vật đều là những cây sống lâu năm ?

Lời giải

- Không phải tất cả thực vật đều có hoa. Có những thực vật đến một thời kì nhất định thì ra hoa, tạo quả và kết hạt như cây bưởi, cây mít, cây khế, cây lúa, cây đậu... nhưng cũng có những thực vật cả đời không có hoa như cây thông, cây dương xỉ, cây vạn tuế...

- Không phải tất cả thực vật đều là những cây sống lâu năm như cây mít, cây ổi, cây xoài, cây lim, cây phượng vĩ... mà còn rất nhiều cây từ khi nảy mầm đến khi ra hoa, tạo quả, kết hạt chỉ trong vòng một năm như lúa, lạc, vừng, rau cải, su hào...