Giải bài 4 trang 94 SBT Sinh học 6

Vì sao cần phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam ?

Lời giải

Cần phải bảo vệ tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam vì:

- Tính đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

- Nước ta có tính đa dạng cao về thực vật: số loài thực vật nhiều trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế và khoa học; môi trường sống phong phú, đa dạng.

- Nhưng hiện nay tính đa dạng về thực vật của nước ta đang bị suy giảm do khai thác rừng bừa bãi, nhiều loài thực vật bị khai thác quá mức trở nên quý hiếm, diện tích rừng bị thu hẹp hoặc bị mất đi làm số loài, số cá thể của loài bị giảm sút thậm chí một số loài có nguy cơ bị tiêu diệt.