Giải bài 5 trang 21 SBT Sinh học 6

Đề bài

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Lời giải

Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây:

- Các loại đất trồng khác nhau.

Ví dụ :

+ Đất đá ong vùng đồi trọc ảnh hưởng xấu đến sự hút nước và muối khoáng của cây.

+ Đất phù sa thuận lợi cho sự hút nước và muối khoáng của cây.

- Thời tiết, khí hậu :

Ví dụ :

+ Trời nắng, nhiệt độ cao, cây thoát nước nhiều nên nhu cầu hút nước của cây cũng tăng lên.

+ Khi mưa nhiều dẫn đến ngập úng, rễ bị chết làm cho cây mất khả năng hút nước và muối khoáng.