Giải bài 5 trang 63 SBT Sinh học 6

Có thể dùng những cách nào để xác định hạt xoài, hạt vải là hạt của cây Hai lá mầm?

Lời giải

Để xác định các hạt xoài, hạt vải là hạt của cây Hai lá mầm có các cách sau:

- Đem gieo hạt, quan sát hạt khi nảy mầm sẽ thấy 2 lá mầm xoè ra.

- Cũng có thể đem ngâm hạt cho mềm rồi dùng dao bóc vỏ hạt, quan sát các bộ phận của hạt.