Giải bài 6,7,8,9,10 trang 110 SBT Sinh học 6

Câu 6

Vì sao trong sản xuất nông nghiệp thường dùng bèo hoa dâu làm phân xanh ?

A. Vì bèo hoa dâu có khả năng quang hợp tạo chất hữu cơ.

B.  Vì trong lá bèo hoa dâu có khuẩn làm cộng sinh có khả năng chuyển nitơ tự do trong không khí thành dạng nitơ dễ hấp thụ cho cây.

C. Vì trong lá bèo hoa dâu có chứa nhiều diệp lục.

D. Cả A và B. 


Lời giải

Trong sản xuất nông nghiệp thường dùng bèo hoa dâu làm phân xanh vì bèo hoa dâu có khả năng quang hợp tạo chất hữu cơ, trong lá bèo hoa dâu có khuẩn làm cộng sinh có khả năng chuyển nitơ tự do trong không khí thành dạng nitơ dễ hấp thụ cho cây.

Chọn D

Câu 7

Trong sô những đặc điểm sau đãy, đặc điếm nào không đúng với nấm ?

A. Cơ thể gồm những sợi không màu, một số ít có cấu tạo đơn bào.

B. Không có chất diệp lục và không có chất màu nào khác.

C. Sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào.

D. Dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh..

Chọn C

Câu 8

Nấm có phai là thực vật không ? Vì sao ?

A. Không phải là thực vật, vì không có diệp lục, không có khả năng quang hợp.

B. Không phải là thực vật, vì cơ thể không có dạng thân, lá.

C. Nấm là thực vật vì sống trên môi trường đất.

D. Nấm là thực vật vì người ta gọi là "cây nấm”

Chọn A

Câu 9

Đa sô nấm có ích vì nấm

A. làm thức ăn, làm thuốc.

B. dùng sản xuất rượu, bia, chế biến thực phẩm, làm men nở bột mì.

C. phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ.

D. cả A, B và c.

Chọn D

Câu 10

Trong số các tác hại sau đáy, một tác hại không phải do nấm gây ra là

A. kí sinh gây bệnh cho cây trồng, động vật và người.

B. gây dịch cúm H1N1.

C. phá huỷ đồ dùng, công trình xây dựng bằng gỗ ; làm hỏng thức ăn.

D. một số rất độc.

Chọn B