Giải bài 6 trang 51 SBT Sinh học 6

Trong trường hợp nào con người thường chủ động thụ phấn cho hoa ?

Lời giải

Con người thường chủ động thụ phấn cho hoa trong những trường hợp sau :

- Khi sự thụ phấn nhờ động vật hoặc nhờ gió gặp khó khăn, người ta đã thụ phấn bổ sung cho hoa.

- Khi muốn tăng khả năng cho quả và hạt người ta đã chủ động thụ phấn cho hoa hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho hoa giao phấn.

- Khi muốn tạo ra những giống lai mới theo ý muốn, con người đã chủ động thực hiện giao phấn giữa những giống cây khác nhau để kết hợp được nhiều đặc tính tốt vào giống mới.